Hei, 

Takk for di deltaking på leverandørdagen i går.

Minner om nettverkssamling 18 og 19 april på Kviknes Hotel, agenda og påmelding finn du her.

 

Vennleg helsing

Maritim Forening Sogn og Fjordane

{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}