Aktiviteter
Bedriftsbesøk 2018
Sogn og Fjordane
Mandag 1. januar 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: 48 av 70
Do you want to receive information from us?
Fredag 1. juni 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Eg vil ikkje lenger motta informasjon frå MFSF
Mandag 18. juni 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Vil du fortsatt motta informasjon frå MFSF?
Søndag 15. juli 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Uten navn
Floro Samfunnshus
Onsdag 3. oktober 2018 kl. 13.00
Ledige plasser: Ubegrenset