Aktiviteter
Bedriftsbesøk 2019
Sogn og Fjordane
Tirsdag 1. januar 2019 kl. 00.00 - onsdag 1. januar 2020 kl. 00.00
Ledige plasser: 63 av 70
Membership Ocean Hyway Cluster
Tirsdag 15. januar 2019 kl. 00.00 - torsdag 15. januar 2099 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Payment Conference Maritime H2 & Marine Renewable
Torsdag 14. februar 2019 kl. 00.00 - søndag 7. april 2019 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Undersøking etter leverandørdag Equinor
Onsdag 13. mars 2019 kl. 15.00 - fredag 22. mars 2019 kl. 15.00
Ledige plasser: 96 av 100
Do you want to receive information from us?
Fredag 15. mars 2019 kl. 00.00 - søndag 23. mars 2025 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Nettverkssamling Førde 2 & 3 april 2019
Thon Hotel Førde
Tirsdag 2. april 2019 kl. 11.30 - onsdag 3. april 2019 kl. 13.30
Ledige plasser: Ubegrenset
Study Tour – Marine Renewable Energy and Hydrogen, Orkney
Mandag 27. mai 2019 kl. 00.00 - torsdag 30. mai 2019 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Conference: Maritime Hydrogen & Marine Energy
Flora Samfunnshus
Onsdag 18. september 2019 kl. 12.00 - torsdag 19. september 2019 kl. 13.30
Ledige plasser: 196 av 200
Vil du fortsatt motta informasjon frå MFSF?
Søndag 3. mai 2020 kl. 00.00 - søndag 7. juni 2020 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset